Prezentačný deň v i-CENTER Bratislava

Dňa 28. júna 2023 sa v priestoroch spoločnosti i-CENTER konal ďalší z našich prezentačných dní. I tu sa zákazníci oboznámili s unikátnymi elektrickými i optickými spojkami značky FRIEDL a taktiež s jedinečnými optickými meracími prístrojmi českej spoločnosti OPTOKON.

Ďakujeme všetkým zákazníkom za ich účasť a budeme sa tešiť na spoluprácu. Spoločnosti i-CENTER ďakujeme za príležitosť a podporu.

Prezentačný deň v MURAT Lučenec

Dňa 20. júna 2023 sa v priestoroch spoločnosti MURAT v Lučenci konal ďalší prezentačný deň. Opäť mali zákazníci možnosť bližšie sa oboznámiť s produktami firiem Friedl a OPTOKON. Na prezentáciu prišiel pozrieť osobne i zakladateľ spoločnosti MURAT pán Miroslav Holčík.

Ďakujeme všetkým za účasť na tomto prezentačnom dni a spoločnosti MURAT za ich podporu.

Prezentačný deň v MURAT Pezinok

Dňa 6. júna 2023 sme v priestoroch firmy MURAT v Pezinku usporiadali ďalší prezentačný deň. Počas celého dňa sa zákazníci mohli lepšie oboznámiť a vyskúšať si všetky typy elektrických I optických spojok Friedl. Zákazníci sa taktiež veľmi zaujímali o optické meracie prístroje, optické káble a príslušenstvo nášho obchodného partnera spoločnosti OPTOKON.

Ďakujeme všetkým za účasť na tomto prezentačnom dni a spoločnosti MURAT za ich podporu.

Prezentačný deň v ELRON Bratislava

Dňa 25. apríla 2023 sme v priestoroch spoločnosti Elron v Bratislave usporiadali prvý prezentačný deň. Zákazníci sa oboznámili so spojkami Friedl, ktoré ako jediné na trhu sú rozoberateľné a znova použiteľné, vhodné  nielen pre elektrické, ale i optické káble. Ďalšími odprezentovanými produktami boli meracie prístroje, optické káble a príslušenstvo nášho obchodného partnera spoločnosti OPTOKON.

Ďakujeme všetkým za ich účasť a spoločnosti Elron a jej riaditeľovi p. Kucharovi za jeho podporu.